Szerb templom Siklós

Általános információk

Szerb templom, Siklós

SZT. DEMETER ORTODOX TEMPLOM


A templom copf stílusban épült. Szabadon álló épület, amit udvar vesz körül, s az utcától kőkerítés választja el. Ez a XVIII. században a görögkeleti templomok építésénél fontos konvenció volt. Megdőlt tornya a bejárati oldalon, a templom tömegétől félig kiugrik. A homlokzatot, valamint a torony sarkait copf vázák díszítik. A torony felső emeletén a négy égtájra mutató óra van. Egyhajós, csehboltozatokkal fedett épület, keresztkarral és nyomott íves apszissal. A berendezése 1806-ban, míg az ikonosztáz 1836-ban készült.
A templom a 2000-es évek elején külső felújításon esett át. 2018-ban az ikonosztáz restaurálása is megtörtént.

Minden évben ősszel megrendezésre kerül a Demeter napi búcsú.        

Stefan Stiljanovity, a történelem színpadán a 16. században tűnt fel, amikor az oszmán seregek Szerémség és Szlavónia ellen fordultak. A történeti források szerint pastrovici (Montenegró) származású volt. Felesége Jelena a korábbi szerb despota özvegye. A feltételezések szerint az 1526-os mohácsi csatáig Morovic majd Orahovic településeken állomásozott. Ferdinánd király birtokokat adományozott számára. Ő pedig felajánlotta haderejét az oszmán elleni harcokhoz. Bár 1533-ban Ferdinánd békét kötött a törökkel, de hamarosan az oszmánok ismét Szlavónia ellen fordultak. Stefan részt vett a gorjani csatában, ahol súlyos vereséget szenvedtek (1537). Stefan a Valpói vár parancsnoka és tudósítója volt (1540). Valpó várát Murát bég megtámadta (1543), amit Stefan hősiesen védett, de az oszmán túlerő elfoglalta. (1545)

Ezután Stiljanovity a Siklósi várba húzódott. Ő telepítette le a szerbeket ezen a tájon, amikor II. Ulászló neki adományozta Siklóst. Ahol rövidesen meghalt és itt is temették el Siklós mellett, Göntéren.

Röviddel ezután Siklós is török kézre került. A török kato¬nák - egy helyi monda szerint - egy este Stiljanovity sírjának helyén fényeket láttak. Annak reményében, hogy majd ott kincset találnak, odamentek, és kutatni kezdtek. Végül kincset nem, ám egy illatos, teljesen ép holttestet találtak.
Stefan jelenéséről hamarosan a šišatovaci kolostorban is értesültek. A kolostor lakói ezután 1545-ben, a törökök méltó „megajándékozása" után az ereklyéket elszállították a Šišatovac kolostor Isten Anyja Születésének szentelt templomába. Az ezt követő évben pedig megtörtént a szentté avatás. Pasije szerb pátriárka 1634-ben Šišatovac kolostorába érkezett, hogy leboruljon Szent Stefan előtt, ahol hosszabb ideig maradt, megírván a neki szentelt irodalmi művét (Povesno slovo o Svetom Stef nu Štiljanoviću). Az ereklyéket elvitték, de a sírhely megmaradt, ahol a siklósi szerbek minden év nyarán megemlékezést tartanak.

Nyitva tartás

Pontos cím: Szt. Demeter ortodox templom - 7800 Siklós, Táncsics u. 2.

Látogatható – előzetes bejelentkezés: Tel.: +36 20/413-57-46

Die Kirche ist zu besichtigen. Tel.: +36 20/413-57-46

The church is visitable. Tel.: +36 20/413-57-46

Képek