SKI Kanizsai Dorottya Általános Iskola

Bemutatkozás

  

Pedagógiai hitvallásuk lényege, hogy a gyermeket segítsük hozzá az egyéni képességek és tehetségük kibontakozásához, a személyiségfejlődésük legadekvátabb útjainak meglátásához, az alapkompetenciák magas szintű elsajátításához.

 

Széleskörű képzési struktúránk által biztosítjuk, hogy az intézményünk diákjai képessé váljanak felnőttként önállóan megtalálni helyüket a társadalomban.

 

Megalapozzuk az élethosszig tartó tanulás iránti igény kialakulását. Egyenlő esélyek biztosításával segítjük a gyermekeket hátrányaik leküzdésében.

 

Tevékenységünk középpontjában a minőségi oktató-nevelőmunka áll.

Minőségpolitikánk alapeleme a tartalmi és szervezeti szabályozás. Működésünk nyitott, állandó kapcsolatot biztosít partnereinkkel.

 

Önálló ismeretszerzésre és önművelődésre készítünk fel szilárd alapkészségek kialakításával és folyamatos képességfejlesztéssel.

Mind a hátrányok leküzdésére, mind a kiemelkedő képességekre fejlesztéssel válaszolunk. Munkánk során értékeket közvetítünk, képességeket fejlesztünk, és értékválasztásra sarkallunk.

 

A pedagógiai munka főbb irányai:

A hagyományosnak tekinthető alapfokú oktatáson túl kiemelt területek:

  • Emelt óraszámú testnevelés
  • Emelt óraszámú ének-zenetanítás
  • Emelt óraszámú angol nyelvoktatás
  • Kompetencia alapú tanítási módszer a felső tagozaton is.
  • Kooperatív tanítási módszer
  • A tanítók-tanárok a személyiségükhöz leginkább illő, általuk legjobbnak tartott tanítási módszereket, tankönyvcsaládokat maguk választják meg.
  • A tanulás-tanítása módszertani foglalkozások
  • Számítástechnika oktatás 4. osztálytól
  • Néptánc oktatás (szakemberek bevonásával)
  • Természetjáró és sporttáborok szervezése

 

 

(Forrás: www.kanizsai.skisiklos.hu)

Elérhetőségek

7800 Siklós, Hajdu Imre utca 13.

tel./fax: 72/496-180

email: